Što je to Startup Factory Zagreb?

STARTUP FACTORY ZAGREB je predakceleracijski program pokrenut od strane društva Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. i Grada Zagreba u sklopu Tehnološkog parka Zagreb. To je prvi javno financirani NO EQUITY  program (bez ulaska u vlasničku strukturu poslovnog subjekta) ove vrste na području Grada Zagreba i šire.

Primarni cilj pokretanja programa STARTUP FACTORY ZAGREB je osnaživanje ekosustava koji potiče razvoj startup poduzetništva i izgradnja održivog i uključivog razvoja grada Zagreba kroz pametna rješenja. 

Želi se olakšati poslovanje startupovima u fazi razvoja, širenje poslovanja na postojeća i nova tržišta, povećanje prihoda te kreiranje kvalitetnih i inovativnih proizvoda. Svrha programa je pomoći startupu na putu k monetiziranju poslovne ideje te održivom poslovanju, rastu i razvoju. 

Ulaskom u program STARTUP FACTORY ZAGREB timovi dobivaju financijsku, ali i nefinancijsku podršku koja uključuje pristup intenzivnom desetotjednom programu tijekom kojeg će steći vještine i znanja potrebna za uspješno lansiranje vlastitog startupa uz pomoć odabranih stručnjaka i mentora. Dobivena podrška uključuje i korištenje uredskog prostora kao i umrežavanje među ostalim startupovima koji stanuju u Tehnološkom parku.

TEMATSKA PODRUČJA

U sklopu ovogodišnjeg programa STARTUP FACTORY ZAGREB  prihvatljiva rješenja su ona vezana uz tematska područja Smart Energy, Smart Mobility, Smart Tourism i Smart Living -  Silver Economy.

Prihvatljivo rješenje podrazumijeva inovativno softversko, hardversko ili kombinirano rješenje vezano uz indikativne aktivnosti tematskih područja. 

Ovo tematsko područje usmjereno je na pametna rješenja sa ciljem postizanja naprednih održivih rješenja u kontekstu energetike s naglaskom na djelovanje u smjeru ekološke odgovornosti. 

Neke od indikativnih aktivnosti unutar tematskog područja: 

 • rješenja usmjerena na optimizaciju sustava javne rasvjete
 • pametni senzori (temperatura i kvaliteta zraka, plin, struja, voda)
 • obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost 
 • održivo gospodarenje vodom i otpadom
 • zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja
 • klimatske promjene i prilagodbe promjenama klime

Ovo tematsko područje obuhvaća rješenja koja na održivi način povećavaju efikasnost i smanjuju onečišćenje u gradskom i međugradskom prometu. 

Neke od indikativnih aktivnosti unutar tematskog područja: 

 • sustavi javnog gradskog prijevoza
 • optimizacija korištenja osobnih vozila, bicikala te mobilnosti pješaka
 • napredni sustavi parkiranja
 • inteligentni sustavi transporta i intermodalni prijevoz                                
 • razvoj sustava planiranja, logistike i izgradnje IKT mreže sa ciljem optimizacije sustava 
 • rješenja usmjerena na smanjenje prometne buke, emisije CO2 i prometnih gužvi
 • rješenja usmjerena na poboljšanje prometne signalizacije i sigurnosti

Ovo tematsko područje uključuje razvijanje rješenja za jačanje inovativne turističke ponude grada Zagreba.   

Neke od indikativnih aktivnosti unutar tematskog područja: 

 • inovativni turistički proizvodi bazirani na Living Lab, Big Data, iBeacon i Internet of Things (IoT) pristupu te virtualnoj (VR) i/ili proširenoj stvarnosti  (AR)
 • zdrav i aktivan odmor  
 • društveno odgovorna rješenja za osobe s invaliditetom, LGBT zajednicu, pripadnike supkultura i marginalizirane skupine
 • hotelska ponuda, konferencije, pripreme sportskih događanja i slično

Ovo tematsko područje uključuje Smart Living rješenja s posebnim naglaskom na poboljšanje socio-ekonomskog statusa populacije 50+. 

Neke od indikativnih aktivnosti unutar tematskog područja: 

 • pružanje podrške i smanjivanje usamljenosti 
 • poticanje i olakšavanje samostalnog življenja  
 • građanska uključenost i zapošljavanje (razmjena znanja – stariji/mlađi)  
 • društvena integracija i poštivanje  
 • zdravlje i zdravstvene usluge (olakšavanje komunikacije liječnik-pacijent, preventivna rješenja, mapiranje)  
 • poboljšanje vitalnosti (kulturna događanja i aktivnosti, putovanja, edukacija i sport)  

PRIJAVE I SELEKCIJA

U STARTUP FACTORY ZAGREB mogu se prijaviti:

 • razvojni timovi koji će u sklopu programa registrirati d.o.o. ili j.d.o.o. sa sjedištem u Gradu Zagrebu kao jedan od preduvjeta za primanje potpore;
 • mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.) i to mlada startup društva registrirana u zadnjih 12 mjeseci, sa sjedištem u Gradu Zagrebu, čiji je razvoj djelatnosti ili proizvoda vezan uz inovativna rješenja, usluge i tehnologije;
 • mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.) i to mlada startup društva registrirana u zadnjih 12 mjeseci, s registriranim sjedištem na području Republike Hrvatske, izvan Grada Zagreba, uz uvjet promjene sjedišta društva na način da se isto registrira u Gradu Zagrebu, najkasnije do 1.10.2017.*

* Više informacija možete pronaći u Pravilniku natječaja.  

Razvojni tim mogu činiti sve punoljetne, poslovno sposobne osobe koje će zajedno razvijati ideju/projekt/rješenje u sklopu predakceleracijskog programa Startup Factory Zagreb. Oni će, ukoliko budu među pobjedničkim projektima, prije primanja financijske potpore registrirati poslovni subjekt sa sjedištem u Zagrebu u roku od 14 dana od dana odluke. 

U program mogu ući razvojni timovi i startup društva s najmanje 2 i najviše 7 članova. 

Za iste aktivnosti unutar nekog projekta ne. 

Sukladno zabrani dvostrukog financiranja, ne mogu se financirati dijelovi programa ukoliko se isti već financiraju iz nekog javnog izvora kada je u pitanju ista aktivnost, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora. 

Iznos financijske potpore po pojedinom korisniku predakceleracijskog programa može iznositi od 92.500 HRK do 190.000 HRK.  Projektu koji bude među pobjedničkim rješenjima može biti dodijeljen maksimalni intenzitet potpore od 90%.

Ne. U obzir se uzimaju samo prijavitelji s jednim idejnim rješenjem odnosno projektom.

Ne. Cilj predakceleracijskog programa Startup Factory Zagreb je da se u konačnici proizvedu inovativna rješenja čiji nastanak je s jedne strane javni interes, a s druge da u tim rješenjima bude prepoznat potencijal za rast i širenje na druga tržišta.  Time bi se ostvario pozitivni učinak na  gospodarstvo grada Zagreba što je jedan od glavnih motiva za pokretanje ovog programa.

Prijava uključuje u potpunosti ispunjen prijavni obrazac koji sadrži točne i potpune podatke, a nalazi se na web stranici STARTUP FACTORY ZAGREB.  Društvo će odbaciti nepotpune, nepravodobne i neistinite prijave. 

Sve prijave pristigle do zatvaranja prijavnog procesa, 17.9.2017. u ponoć, bit će vrednovane od strane stručnog evaluacijskog tima. Uloga evaluacijskog tima je predselektirati do 40 timova koji će sudjelovati u SFZGBootcampu putem kojeg će se izvršiti konačni odabir timova za ulazak u desetotjedni predakceleracijski program.

Nakon zatvaranja online prijava, evaluacijski tim bira kandidate za drugi krug selekcije - SFZGBootcamp. To je jednodnevni natjecateljski događaj putem kojeg će se odabrati konačni broj timova za ulazak u predakceleracijski program Startup Factory Zagreb. Svi timovi koji uđu u SFZGBootcamp imat će priliku predstaviti pitch svojeg projekta/ideje/rješenja te tako pokazati zašto baš oni zaslužuju ući u program  Startup Factory Zagreb. 

Nakon slanja u potpunosti ispunjenog online prijavnog obrasca dobit ćete povratnu informaciju o uspješnom zaprimanju istog. 

Sve informacije vezane za prijave i predakceleracijski program Startup Factory Zagreb možete saznati putem Javnog natječaja, Pravilnika i Programa. U slučaju da postoje bitne nedoumice vezane uz program, a odgovor ne postoji u navedenim dokumentima možete nas kontaktirati putem e-maila sfzgb@raza.hr.

Rezultati svih krugova selekcije bit će objavljeni na web stranicama Razvojne agencije Zagreb (http://startupfactory.tehnopark.hr/ i http://www.raza.hr/). 

Sve potpune i pravodobno zaprimljene prijave ulaze u postupak predselekcije. Evaluacijski tim odabrat će 40 najboljih i najperspektivnijih timova koji će biti pozvani na SFZGBootcamp na kojem će se odabrati do 20 konačnih timova koji ulaze u program STARTUP FACTORY ZAGREB. Na završetku programa odabrat će se 4 do 8 pobjedničkih startupova koji će, između ostalog, primiti financijsku potporu. 

Odluku o odabiru 40 najperspektivnijih timova donosi evaluacijski tim stručnjaka društva te neovisnih vanjskih stručnjaka na temelju samostalne i neposredne ocjene svih elemenata prijave. Odluka je konačna i ne postoji mogućnost žalbe. 

Na obrazloženi upit prijavitelja čija prijava nije izabrana, zaprimljenim usmenim putem od strane društva u roku od tri dana od dana odluke o izboru, društvo će se pismeno očitovati o razlozima te dostaviti odgovor u roku od 30 dana od dana zaprimanja takvog upita. 

PROVEDBA PROGRAMA

Intenzivni predakceleracijski program STARTUP FACTORY ZAGREB uključuje 10 tjednih modula te do 300 sati mentorske i konzultantske podrške u sklopu programa na područjima:    

 • Razvoj minimum viable producta (MVP-a), poslovnog modela i strategije
 • Inovacijsko financiranje putem dostupnih bespovratnih sredstava i pripremanje pristupa za prikupljanje investicije od strane fondova rizičnog kapitala
 • Startup marketing, digitalna produkcija i razvoj marketinga po minimum viable marketing (MVM) modelu

Outputi, aktivnosti i usluge koje će svaki tim sudionik programa imati na raspolaganju uključuju među ostalim:

 • Startup akademiju Plavog ureda
 • Design Thinking i Business Model Canvas radionice
 • Sažetak poslovnog plana za prezentaciju investitorima
 • Radionice upravljanja projektima
 • Fundraising plan (plan o prikupljanju sredstava), razvijenu projektnu prijavu za bespovratna sredstva ili subvencionirano kreditiranje
 • Razvijeni whiteboard i elevator pitch 
 • Osnivanje tvrtke putem mjera aktivne politike za timove koji još nemaju reguliran pravni status poslovnog subjekta
 • Brendiranje, dizajn logotipa i marketinških materijala, fotografija i video, web dizajn i sl.
 • CRO, A/B testiranje, analitika i profiliranje korisnika
 • Networking događaje
 • Go-To-Market (GTM) strategije
 • Definiranje MVP-a (bez obzira na to je li proizvod potrošački, software usluga, B2B/B2C) i prodajnog lijevka za digitalni rast prodaje

+ dostupnost svih usluga koje nude partneri programa!

Predakceleracijski program sastoji se od 10 modula. Moduli su sedmodnevni ciklusi tematskih predavanja i radionica. 

Predavači su stručnjaci iz odabranih područja koji drže predavanja i radionice u sklopu modula dok mentori imaju ulogu mentoriranja i podrške timovima tijekom cjelokupnog programa. Na samom početku programa STARTUP FACTORY ZAGREB mentori se spajaju s timovima sukladno potrebama projekta na kojem tim radi.  

Mentori su odabrani stručnjaci s profesionalnim iskustvom, znanjem i vještinama vezanima za startup svijet te tematska područja programa Startup Factory Zagreb. Nužni su kako bi pružili podršku razvojnim timovima i mladim startupovima u razvoju i komercijalizaciji proizvoda, a sudjeluju u cjelokupnom procesu razvoja timova. Uloga mentora je povećati šanse za uspjeh poduzetničkih ideja.

Intenzivni program predakceleracije STARTUP FACTORY ZAGREB traje 10 tjedana.  

Demo Day je događanje na kojem će timovi predakceleracijskog programa imati priliku prezentirati svoje poslovne modele i demo proizvode pred međunarodnim auditorijem i investitorima. Tjedni moduli ususret Demo Dayu sastojat će se od probnih prezentacija I njihovog testiranja pred mentorima i ostalim sudionicima programa. Prilikom Demo Daya bit će organiziran izbor pobjednika druge generacije Startup Factory Zagreb koji će ujedno biti dobitnici potpora definiranih Javnim natječajem.

Razvojni tim obvezan je registrirati trgovačko društvo sa sjedištem u Gradu Zagrebu u roku od 14 dana po završetku programa. 

Trgovačko društvo koje je osnovano na navedeni način, obvezno je utrošiti dobivena finacijska sredstva u skladu s odredbama Pravilnika glede prihvatljivih troškova i rokova. 

Jednom dobivena i uplaćena sredstva na račun korisnika financiranja ne mogu se vratiti, osim u slučaju odluke nadležnog tijela u kojoj bi bio naložen takav povrat.

Grad Zagreb i RAZA će kroz postakceleracijsku podršku putem inkubacije i uključivanje u gradske mjere za poticanje poduzetništva nastojati osigurati dovoljno materijalne i sustavne podrške za zadržavanje sudionika programa na području Grada.

Po završetku programa predakceleracije podrška od strane programa postaje pasivnija, ali timovi i dalje imaju mogućnost korištenja infrastrukture i suradnje s mentorima i partnerima s fokusom na njihov ulazak u nastavne programe akceleracije ili ulazak u inkubaciju u sklopu TPZ-a.

U tjednima nakon Demo Daya podrška će biti fokusirana na pomoć timovima u eventualnim pregovorima s ulagačima.