Technically advanced biomedicine (TAB)

Technically advanced biomedicine (TAB)

Technically Advanced Biomedicine (TAB) je biomedicinski startup koji svojim uređajima za nadzor (pato)fizioloških procesa organizma omogućava bolju kvalitetu života i dugovječnost.