HUBBIG

HUBBIG

Digitalna platforma za intermodalni prijevoz tereta koja povezuje prijevoznike sa njihovim krajnjim korisnicima. Naša digitalna platforma optimizira poslovne procese u logistici, organizira protok dokumenata i pruža mogućnost praćenja tereta.