Prijave zatvorene :-(

Sva polja su obvezna
Izaberite tematsko područje natječaja

Smart Energy

Smart Mobility

Smart Tourism

Smart Living - Silver Economy

I. Mi smo

MI SMO:
IME TIMA / PROJEKTA / IDEJE / DRUŠTVA:
KONTAKT E-MAIL:
KONTAKT BROJ TELEFONA:
JESTE LI DO SADA SUDJELOVALI ILI NAMJERAVATE SUDJELOVATI U NEKOM DRUGOM PREDAKCELERACIJSKOM PROGRAMU? AKO DA, KOJEM?
ČLANOVI TIMA KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA PROGRAM I NJIHOVE EKSPERTIZE:
JE LI PROJEKT DO SADA PRIMIO INVESTICIJE ILI BESPOVRATNA SREDSTVA? NAVEDITE IZNOSE I IZVORE FINANCIRANJA.
WEB, FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN (UKOLIKO POSTOJE):

II. Naš startup je najbolji

DOPRINOS STARTUPA TEMATSKOM PODRUČJU S OBZIROM NA INDIKATIVNE AKTIVNOSTI ADRESIRANE NATJEČAJEM? (max 500 znakova)
OPIS VAŠEG STARTUPA / PROJEKTA / RAZVOJNOG TIMA / PROJEKTNE IDEJE. (max 1000 znakova)
KOJE PROBLEME RJEŠAVA VAŠ PROJEKT? NAVEDITE CILJANE SKUPINE KOJE ĆE BITI KORISNICI RJEŠENJA. (max 500 znakova)
U KOJOJ STE RAZVOJNOJ FAZI (IDEJA / PROTOTIP / KOMERCIJALNI)? AKO STE U FAZI IDEJE, KOLIKO VREMENA JE POTREBNO KAKO BISTE DOŠLI DO PROTOTIPA / BETA VERZIJE?
NAVEDITE KONKURENTSKA RJEŠENJA / PROIZVODE / USLUGE. ZAŠTO JE VAŠE RJEŠENJE BOLJE? (max 500 znakova)
PROCJENA UKUPNIH TROŠKOVA I VREMENA POTREBNOG ZA REALIZACIJU PROJEKTA:
KAKO PLANIRATE POTROŠITI DOBIVENA SREDSTVA I PRIKUPITI OSTATAK ZA ZATVARANJE FINANCIJSKE KONSTRUKCIJE?

III. Odaberite baš nas

MOTIVI ZA ULAZAK U PROGRAM STARTUP FACTORY ZAGREB. (max 500 znakova)
KOJI HRVATSKI STARTUP VIDITE KAO UZOR I ZAŠTO BAŠ TAJ? (max 350 znakova)
ONE-LINE PITCH - OPIS PROJEKTA U 5-10 RIJEČI:
VIDEO PITCH DO 2 MIN - PREDSTAVITE TIM I IDEJU (YouTube link):