Mladen Vukmir

Mladen Vukmir

Zaštita intelektualnog vlasništva

Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Mladen je završio poslijediplomski studij s titulom Magistra prava intelektualnog vlasništva na Franklin Pierce Law Center, Concord, NH, SAD. Dvije je godine radio kao pripravnik, a godinu dana i kao suradnik u odvjetničkom uredu Hanžeković & Radaković u Zagrebu.

Bio je gostujući odvjetnik u odvjetničkim uredima: Fenwick & West, Palo Alto, CA, SAD; Monahan Duhot, Pariz, Francuska i Pavia & Ansaldo, Milano, Italija. Odvjetničko društvo VUKMIR I SURADNICI osnovao je 1991. godine.

Sljedeće godine, 1992., bio je stručni savjetnik pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) u Zagrebu u vrijeme njegova osnivanja nakon čega je imenovan patentnim zastupnikom i zastupnikom za žigove ovlaštenim za zastupanje pred DZIV-om i Europskim patentnim uredom.

Imenovan je od strane Vlade Republike Hrvatske članom Žalbenog vijeća za područje patenata i topografiju poluvodičkih proizvoda. Sudjelovao je kao savjetnik prilikom pripreme Priručnika o prijenosu tehnologije pri UNIDO-u.

Mladen Vukmir član je AIPPI, IBA, ITechLaw, GALA, INTA, LES, UIA.

Autor je brojnih članaka te čest predavač o temama s područja intelektualnog vlasništva. Redovito predaje kao gostujući profesor na diplomskom i poslijediplomskom studiju na Pravnom Fakultetu u Zagrebu, a kao redovni predavač na American Institute od Management and Technology (Rochester Institute od Technology, NY) u Dubrovniku ) drži kolegij Upravljanje sporovima i pregovaranje. Arbitar je za domaće sporove pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore, panelist pri Administrativnom panelu za domene WIPO-a (UDRP), medijator pri Međunarodnom institutu za sprječavanje i rješavanje sporova (CPR) i pri INTA PON te certificirani izmiritelj Međunarodnog instituta za medijaciju (IMI).

Mladen je imenovan u nezavisno tijelo pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo u kojem je član Žalbenog vijeća za patente.

2011. godine izabran je za predsjednika AIPPI Hrvatska, a od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2014. član je Upravnog odbora International Trademark Association (INTA).

Mladen je također bio savjetnik raznim domaćim i međunarodnim organizacijama, poput Ministarstva znanosti i tehnologije, Svjetske organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO), Svjetske banke i Europske komisije (programi CARDS 2002. i IPA 2009.) te Vijeća GLG.

Počasni je generalni konzul kraljevine Danske u Zagrebu, odlikovan odredom časti Dannebrog.