Igor Ljuština

Igor Ljuština

Poslovno savjetovanje, marketinška strategija

Rođen sam 1973. godine u Zagrebu gdje sam se i školovao. Tijekom studija na Ekonomskom fakultetu radio sam kao demonstrator na Katedri za marketing na kolegiju Strategija marketinga. 

Tijekom studija bavio sam se  visinskim fizičkim poslovima, u Jadranfilmu  kao organizator seta na snimanjima međunarodnih filmskih koprodukcija, kao instruktor sportskog penjanja, jedrenja na dasci te kao organizator u informativnom programu HRT-a. 

Nakon završetka studija 15 godina radio sam u Ina d.d. na raznim pozicijama u Sektoru interne revizije i kontrole na poslovima kontrole poslovnih procesa, forenzičke revizije, upravljanja rizicima. 

Također sam se bavio restrukturiranjem poslovnih procesa i uvođenjem sustava upravljanja poslovanjem prema ISO standardima kvalitete. Bavio sam se i strategijom marketinga u maloprodaji naftnih derivata te kreirao edukativan program o nafti i ekologiji namijenjen školskom uzrastu. Godinama sam aktivno sudjelovao na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala. 

Sljedeće razdoblje radio sam u filmskoj industriji na međunarodnim filmskim produkcijama na poslovima računovodstva i financija.

Vlasnik sam tvrtke za osobno i poslovno savjetovanje. Radio sam na poslovima marketinga u izdavaštvu.

Trenutno radim na Institutu Ruđer Bošković kao voditelj poslova Ruđer Inovacije d.o.o., tvrtke kćeri čija je uloga transfer tehnologija i prijenos znanja između znanosti i gospodarstva, odnosno komercijalizacija patenata te specifičnih znanstvenih dostignuća u okviru instituta. 

Oženjen, otac troje djece.