Hrvoje Džapo

Hrvoje Džapo

Energetika, informacijska i komunikacijska tehnologija

Hrvoje Džapo zaposlen je kao izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi od 1999. godine. Područja znanstveno-istraživačkog i stručnog rada obuhvaćaju projektiranje elektroničkih uređaja, ugradbene računalne sustave, senzorske mreže (IoT), mjernu i biomedicinsku tehniku, obradu signala i programsko inženjerstvo. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim i stručnim projektima u svojstvu istraživača, razvojnog inženjera ili voditelja. Autor je većeg broja znanstvenih i stručnih radova te nastavnih pomagala i literature.

Organizira i vodi Program ljetnih praksi FER-a od 2012. godine, a u listopadu 2015. organizira i uspostavlja Centar karijera FER-a, čiji je ujedno i voditelj. U okviru aktivnosti Centra karijera u lipnju 2016. pokreće i koordinira FER-ov program poticanja studentskog poduzetništva SPOCK. Bio je predsjednik Odjela za instrumentaciju i mjerenja Hrvatske sekcije IEEE u razdoblju 2009.-2013.