Frane Šesnić

Frane Šesnić

Direktor ZICER-a i inicijator predakceleracijskog programa Startup Factory Zagreb

Više o Frani možete pronaći ovdje.